EOK treenerite koolituse õppekavade ja õppematerjalide register
Prindi

Valdkond Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Pealkiri Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Tase Sorteeri kahanevalt Sorteeri kasvavalt Dokumendi liik Sorteeri kahanevalt
ÜLDOSA Spordi üldained - Nooremtreener, tase 4 (varasem II tase) tase 4 Õppekava
ÜLDOSA Spordi üldained - Abitreener, tase 3 (varasem I tase) tase 3 Õppekava
ÜLDOSA Spordi üldained - Treener, tase 5 (varasem III tase) tase 5 Õppekava
ÜLDOSA Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused III osa Täiendkoolitus Õppematerjal
ÜLDOSA Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused II osa Täiendkoolitus Õppematerjal
ÜLDOSA Spordi üldainete õpik - Nooremtreener, tase 4 (varasem II tase) tase 4 Õppematerjal
ÜLDOSA Spordi üldainete õpik - Abitreener, tase 3 (varasem I tase) 2006 aasta väljaanne tase 3 Õppematerjal
ÜLDOSA Spordi üldained - Nooremtreener, tase 4 (2015 väljaanne) tase 4 Õppematerjal
ÜLDOSA Spordi üldainete õpik - Treener, tase 5 (varasem III tase) 2007.a. väljaanne peatükkide kaupa tase 5 Õppematerjal
ÜLDOSA Psühholoogia loengute slaidid tase 3 Õppematerjal
ÜLDOSA Psühholoogia loengute slaidid tase 5 Õppematerjal
ÜLDOSA Spordi üldainete õpik - Treener, tase 5 (varasem III tase) UUS 2015.a. väljaanne tase 5 Õppematerjal
ÜLDOSA Spordi üldainete õpik - Abitreener, tase 3 (2014 aasta väljaanne) tase 3 Õppematerjal
ÜLDOSA PEKING 2008 – Mis eristab võitjaid kaotajatest? Tartu Ülikooli seminari materjalid 3.-4. nov 2007 Täiendkoolitus Õppematerjal
ÜLDOSA Spordi üldainete õpik - Abitreener, tase 3 (2017 aasta väljaanne) tase 3 Õppematerjal
ÜLDOSA Kehaliste võimete arendamine spordis. Tartu Ülikool. Tallinna Ülikool - seminari materjalid 4.-6. aprill 2008 Täiendkoolitus Õppematerjal
ÜLDOSA Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused IV osa Täiendkoolitus Õppematerjal
ÜLDOSA Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused I osa Täiendkoolitus Õppematerjal
ÜLDOSA Kehalised võimed ja organism Täiendkoolitus Õppematerjal
Kokku kirjeid: 19

NB! Alates 20. novembrist 2013 jõustusid uued treenerite kutsestandardid, mis vastavad uuele kutsekvalifikatsiooni raamistikule.

Kutsetasemed varasemas ja tänases raamistikus on järgmises vastavuses:

Varasem kutsetase EKR-i* kutsetase Treeneri kutsenimetus
I tase tase 3 abitreener
II tase tase 4 nooremtreener
III tase tase 5 treener

*EKR - Eesti kutsekvalifikatsiooniraamistik (vastavalt 22. mai 2008. a kutseseadusele)