EOK treenerite koolituse õppekavade ja õppematerjalide register
Prindi


Valdkond ÜLDOSA
Dokumendi pealkiri Spordi üldainete õpik - Nooremtreener, tase 4 (varasem II tase)
Dokumendi liik Õppematerjal
Koostajad V.Ööpik, K.Port, R.Jalak, S.Schneider, A.Nurmekivi, J.Loko, K.Thomson, A.Hannus, L.Raudsepp, T.Randmaa, T.Tõnise, 20.03.2006
Failid 1. Aine- ja energiavahetus
2, Südame-veresoonkonna ja hingamissüsteemi talitlus
3. Tugiliikumisaparaat, selle aktiivne ja passiivne osa
4. Lihasekoe ehitus ja funktsioneerimine
5. Lihastegevuse energeetika, aeroobne ja anaeroobne tööre˛iim
6. Lihase jõud, kiirus, võimsus ja vastupidavus
7. Treeningu mõju lihasele ja abistruktuuridele
8. Treeningu mõju teistele organsüsteemidele
9. Treening ja toitumine
10. Noortespordi meditsiinilised probleemid
11. Lihaste düsbalanss ja terviseriskiga kehalised harjutused
12. Ületreening ja ülekoormussündroom. Ülekoormusvigastused spordis
13. Sportlase kehaline areng ja bioloogiline vanus
14. Õppimine ja õpetamine treeninguprotsessis
15. Treeneri rollid
16. Sporditreeningu komponendid
17. Sporditreeningu planeerimise tasemed
18. Põhiliste kehaliste võimete – jõu, kiiruse, vastupidavuse, osavuse, painduvuse liigid ja nende arendamiseks kasutatud harjutused ja treeningumeetodid
19. Grupitöö alused
20. Noorte spordipsühholoogia
21. Eesmärkide struktuuri sünergia
22. Keskendumine
23. Erinevad ettevõtlusvormid, asutus, organisatsioon
24. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid ja töösuhetes kasutatavad põhimõisted
25. Sponsorlus spordis
26. Sporti reguleerivad seadused ja konventsioonid
Õpik - Spordi üldained II tase - raamat tervikuna (2. täiendatud trükk -2008)
Märksõnad
Kokkuvõte Õpik sisaldab kõiki II taseme üldainete õppematerjale - bioloogia, füsioloogia, meditsiin, pedagoogika, psühholoogia, majanduse ja sporditurunduse alused ning spordi üldine korraldus.
Viited Autorite poolt soovitava kirjanduse loetelu on lisatud õpiku lõppu.
Lisatud 21.03.2006
Muudetud 13.12.2013