EOK treenerite koolituse õppekavade ja õppematerjalide register
Prindi


Valdkond ÜLDOSA
Dokumendi pealkiri Spordi üldainete õpik - Abitreener, tase 3 (varasem I tase) 2006 aasta väljaanne
Dokumendi liik Õppematerjal
Koostajad V.Ööpik, K.Port, R.Jalak, S.Schneider, G. Männik, A. Eller, A.Nurmekivi, J.Loko, K.Thomson, A.Hannus, L.Raudsepp, T.Randmaa, T. Tõnise, 02.02.2006
Failid Spordi üldained I taseme õpik - raamat tervikuna (2. täiendatud trükk -2008)
1. Lühiülevaade inimese organismi ehitusest ja talitlusest
2. Treeningukoormuste mõju inimese organismile
3. Inimese kohanemisvõime
4. Olulisemad ealised iseärasused
5. Spordimeditsiiniline terviseuuring spordis.
6. Sagedasemad haigused spordis
7. Sagedasemad tugi – liikumisaparaadi haigused. Kinniste vigastuste esmaabi
8. Treeningu printsiibid ja nende rakendatavus
9. Sporditehnika õpetamine ja omandamine
10. Kehalise ettevalmistuse baaskomponendid
11. Spordipsühholoogia olemus ja vajalikkus. Motivatsioon spordis
12. Treener kui grupi liider
13. Sissejuhatus majandusõppesse
14. Sporditurunduse alused
15. Spordi organisatsiooniline alus ja struktuur, spordi reguleerimise vormid
Spordi üldained, abtreener (tase 3) õpik - raamat tervikuna (2. täiendatud trükk -2014)
Märksõnad
Kokkuvõte Õpik sisaldab kõiki I taseme üldainete õppematerjale - bioloogia, füsioloogia, meditsiin, pedagoogika, psühholoogia, majanduse ja sporditurunduse alused ning spordi üldine korraldus
Viited Autorite poolt soovitava kirjanduse loetelu on lisatud õpiku lõppu
Lisatud 02.02.2006
Muudetud 03.03.2017