EOK treenerite koolituse õppekavade ja õppematerjalide register
Prindi


Valdkond ÜLDOSA
Dokumendi pealkiri Spordi üldainete õpik - Treener, tase 5 (varasem III tase) 2007.a. väljaanne peatükkide kaupa
Dokumendi liik Õppematerjal
Koostajad V.Ööpik, K.Port, T.Seene, R.Jalak, A.Nurmekivi, J.Loko, K.Thomson, A.Hannus, H.Rumm, T.Randmaa, T.Tõnise, 20.02.2007
Failid Vastupidavus- ja ultravastupidavustreeningu füsioloogiline eripära
Treenitavus ja sünnipärased eeldused
Kiirus- ja jõutreeningu füsioloogiline eripära
Treening ja soolised iseärasused
Aklimatiseerumine spordis
Sunnitud pikaajaline treeningupaus ja sellest taastumine
Töövõime pikaajaline dünaamika
Sportliku vormi ajastamine
Vee ainevahetus puhkeseisundis ja kehalisel tööl
Tippsportlase toitumisvajadused
Toidulisandid ja sportlaste erivajadused
Treening ja organismi kaitsesüsteemid
Sunnitud treeningupaus ja sellest taastumine
Töövõime pikaajaline dünaamika
Sportliku vormi ajastamine - lisa
Tugi-liikumisaparaadi taastumisprotseduurid
Arstlik-pedagoogiline ja enesekontroll spordis
Erinevate spordialade spordimeditsiiniline iseloomustus
Doping spordis
Treeneri kutsemeisterlikkust mõjustavad tegurid
Sporditreeningu spetsiaalprintsiibid
Treeningu adaptatsioonilised aspektid
Kiirusvõimed ja nende arendamise metoodika
Jõuvõimed ja nende arendamise metoodika
Vastupidavus ja selle arendamise metoodika
Painduvus ja osavus ning nende arendamise metoodika
Treeningu juhtimine ja kontroll
Spordipsühholoogia rakendusvõimalused
Kiire edu soovist tulenevad probleemid spordis
Sporditraumade spordipsühholoogiline aspekt
Agressiivsus sportimisel
Psühholoogilised oskused spordis
Lõdvestuse kasutamine spordis
Treeneri töö lapsevanematega
Ettevõtte ja organisatsiooni asutamine
Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
Organisatsiooni töö korraldamine
Miks ja kuidas suhelda ajakirjandusega?
Spordi rahastamine
Spordi üldained III taseme õpik - raamat tervikuna
Märksõnad
Kokkuvõte Õpik sisaldab kõiki III taseme üldainete õppematerjale - bioloogia, füsioloogia, spordimeditsiin, pedagoogika, spordipsühholoogia, majanduse ja meediatöö alused ning spordi üldine korraldus
Viited Autorite poolt soovitava kirjanduse loetelu on lisatud õpiku lõppu
Lisatud 26.03.2007
Muudetud 04.03.2015